Danh mục: Chỉnh sửa ảnh

Bạn đang sử dụng công cụ nào để chỉnh sửa hình ảnh? ToolsOnline.io hỗ trợ bạn chuyển hình ảnh màu sang hình ảnh đen trắng, viết ghi chú trên ảnh, thêm hiệu ứng, cắt ghép, lọc màu… và nhiều hơn thế